Om oss

Vi är en kristen radiokanal med säte i Örnsköldsvik, i natursköna Norrland. Vi har sedan år 2012 verkat för att sprida ordet om Gud och Kristus, genom radiomediet. Vi är helt samfundsoberoende, och har som mål att nå ut till – och uppskattas av – hela den samlade kristenheten. Detta är naturligtvis en mycket stor utmaning, då mycket kan skilja olika inriktningar åt, men med Guds hjälp och genom att betona det som är gemensamt för alla oss kristna, vill vi tro att vi kan lyckas och nå detta mål. Vi bjuder också ofta in företrädare för andra religioner för religiösa samtal. Vi hoppas att vi kan vara med och bidra till en konstruktiv dialog och att skapa ökad förståelse för olikheter, detta i en tid som i mångt och mycket präglas av brist på nyanser och konfrontation.

Vi sänder dygnet runt via webben, och har ett brett utbud av olika program. Ungefär hälften av tiden spelar vi musik med kristet budskap eller anknytning. Vår förhoppning är att alla skall kunna hitta något i vår tablå som tilltalar dem.

För programmens innehåll och utformning ansvarar redaktionen i Örnsköldsvik. Ibland har vi också samkörningar med redaktioner i London, USA och Norge. Vid större evenemang och event händer det också att våra utsända rapporterar/sänder på plats.

Vår verksamhet finansieras genom annonsintäkter och privata donationer. Många av våra medarbetare arbetar ideellt. Vill du skänka en gåva? Hör då av dig till donate@premierradio.se för mer information

Vi letar också hela tiden efter ny musik att spela. Vill du att din eller er musik skall spelas i radio? Kontakta oss då på info@premieradio.se och berätta lite om ditt band eller ditt artisteri. Om möjligt får du/ni också hemskt gärna skicka med en mp3-fil eller länka vidare till någonstans där det går att höra musiken. Då vi har begränsade resurser vill vi helst inte att ni skickar demos och CD-skivor via post. Tack för förståelsen.