Premier Radio

Välkommen till Premier Radio, Sveriges nya kristna radiokanal. Vi har hållit igång sedan 2012 och har som målsättning att nå ut med kristen musik och ett kristet budskap till så många som möjligt. Vi är samfundsoberoende och har vår bas i Örnsköldsvik.

Här på hemsidan kan du läsa mer om oss och våra program, samt lyssna till våra sändningar. Du kan även läsa om hur du tar kontakt med oss angående till exempel annonsering.

Väl mött!